นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสูขจังหวัดอุบลราชธานี
Sandwich

นาย ประเสริฐสิน จันทะวงษ์

นักศึกษาฝึกงานปี2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Steak

นาย ชัชวาลย์ สีทาภักดิ์

นักศึกษาฝึกงานปี2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Cherries

นาย ชนะชัย สายสมบัติ

นักศึกษาฝึกงานปี2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Pasta and Wine

นาย ธนพล นารถน้ำพอง

นักศึกษาฝึกงานปี2561
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Popsicle

นาย กฤษณา คำตัน

นักศึกษาฝึกงานปี2561
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Salmon

นางสาว ธนพร มนัสธรรมกุล

นักศึกษาฝึกงานปี2561
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

back