1.1 ชื่อ - นามสกุล นายเอกพร พรรณเชษฐ
1.2 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
1.3 หน่วยงาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัวหวัด สมุทรสาคร
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9951283    email address secretary_sk@hotmail.com
วันที่เดินทางมา 27 เดินทางโดย เครื่องบิน
วันที่เดินทางกลับ 28 เดินทางโดย เครื่องบิน
เข้าพักวันที่ 27 วันที่ออก 28
ห้องพัก พักเดี่ยว
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง การดำนเนินการ Primary Care Cluster
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่สนใจร่วมกิจกรรม