1.1 ชื่อ - นามสกุล นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์
1.2 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
1.3 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัวหวัด ขอนแก่น
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0898443084    email address drsompong57@gmail.com
วันที่เดินทางมา 27 เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
วันที่เดินทางกลับ เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
เข้าพักวันที่ 27 วันที่ออก 28
ห้องพัก พักเดี่ยว
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่สนใจร่วมกิจกรรม