1.1 ชื่อ - นามสกุล นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
1.2 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
1.3 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัวหวัด มุกดาหาร
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0    email address
วันที่เดินทางมา 26 เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
วันที่เดินทางกลับ 28 เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
เข้าพักวันที่ 26 วันที่ออก 28
ห้องพัก พักเดี่ยว
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง การดำนเนินการ Primary Care Cluster
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล สนใจร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตซอล