1.1 ชื่อ - นามสกุล นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท
1.2 ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
1.3 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัวหวัด มุกดาหาร
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0    email address
วันที่เดินทางมา 26 เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
วันที่เดินทางกลับ 28 เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
เข้าพักวันที่ 26 วันที่ออก 28
ห้องพัก พักเดี่ยว
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง การดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล สนใจร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตซอล