1.1 ชื่อ - นามสกุล นางสาววิสา มหาราช
1.2 ตำแหน่ง จพ.ธุรการชำนาญงาน
1.3 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัวหวัด มุกดาหาร
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0000000000    email address
วันที่เดินทางมา 26 เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
วันที่เดินทางกลับ 27 เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
เข้าพักวันที่ 26 วันที่ออก 27
ห้องพัก พักคู่
โรงแรม เนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล
เรื่อง
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่สนใจร่วมกิจกรรม