1.1 ชื่อ - นามสกุล นายไพศาล เกื้ออรุณ
1.2 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่
1.3 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัวหวัด กระบี่
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0818932482    email address visuta20_4@hotmail.com
วันที่เดินทางมา 27 เดินทางโดย เครื่องบิน
วันที่เดินทางกลับ 28 เดินทางโดย เครื่องบิน
เข้าพักวันที่ 27 วันที่ออก 28
ห้องพัก พักเดี่ยว
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง การดำนเนินการ Primary Care Cluster
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล สนใจร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตซอล