1.1 ชื่อ - นามสกุล นายชัชพิมุข ชิณวงษ์
1.2 ตำแหน่ง เลขา สธน.เขต 3
1.3 หน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 จัวหวัด กระทรวงสาธารณสุข
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0    email address
วันที่เดินทางมา 26 เดินทางโดย เครื่องบิน
วันที่เดินทางกลับ 28 เดินทางโดย เครื่องบิน
เข้าพักวันที่ 26 วันที่ออก 28
ห้องพัก ประสงค์คู่ (ให้ทางโรงแรมจัดคู่ให้)
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่สนใจร่วมกิจกรรม