1.1 ชื่อ - นามสกุล ผศ.(พิเศษ)นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล
1.2 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1.3 หน่วยงาน โรงพยาบาลพระพุทธบาท จัวหวัด สระบุรี
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-725-0831    email address t_sirisopikun@hotmail.com
วันที่เดินทางมา 26 เดินทางโดย เครื่องบิน
วันที่เดินทางกลับ 28 เดินทางโดย เครื่องบิน
เข้าพักวันที่ 26 วันที่ออก 28
ห้องพัก พักเดี่ยว
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง การดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่สนใจร่วมกิจกรรม