1.1 ชื่อ - นามสกุล นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ
1.2 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1.3 หน่วยงาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัวหวัด ขอนแก่น
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0816701889    email address bunpode@yahoo.com
วันที่เดินทางมา 27 เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
วันที่เดินทางกลับ 28 เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
เข้าพักวันที่ 27 วันที่ออก 28
ห้องพัก พักเดี่ยว
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง การดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการพัฒนาระบบบริการการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่สนใจร่วมกิจกรรม