1.1 ชื่อ - นามสกุล นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล
1.2 ตำแหน่ง นพ.สสจ.ชลบุรี
1.3 หน่วยงาน สสจ.ชลบุรี จัวหวัด ชลบุรี
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0819170546    email address sirichailbmoph16@gmail.com
วันที่เดินทางมา 27 เดินทางโดย เครื่องบิน
วันที่เดินทางกลับ 28 เดินทางโดย เครื่องบิน
เข้าพักวันที่ 27 วันที่ออก 28
ห้องพัก พักเดี่ยว
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง การดำนเนินการ Primary Care Cluster
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล สนใจร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตซอล